2Gon - Dữ liệu Bongdaso, tỷ lệ Bóng Đá Số trực tuyến

2Gon - Dữ liệu Bongdaso trực tuyến, tỷ lệ bóng đá, tỷ số bóng đá, kết quả, nhận định, soi kèo, tin tức Bóng Đá Số nhanh nhất hôm nay.

TỶ SỐ BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN HÔM NAY

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
10/12 02:00
World Cup
OT
2-2
1.25 0:0 0.72
10/12 02:30
WAL FAWC
90'+
1-2
1.75 0:0 0.33
10/12 02:45
NIR D1
90'+
2-0
1.33 0:0 0.59
10/12 02:45
ENG L2
90'
0-2
0.69 0:0 1.23
10/12 02:45
ENG RYM
90'+
1-1
0.62 0:0 1.21
10/12 03:00
SCO WPL
79'
1-0
0.83 0:1/4 0.87
10/12 03:15
SAN L
65'
1-0
1.03 0:0 0.67
10/12 03:45
PORLC
HT
0-0
0.86 0:3/4 1.04
10/12 08:00
INT CF
VS
0.98 1 1/4:0 0.78
10/12 09:00
JW Cup
VS
0.75 0:1 1/4 0.95
10/12 11:00
JWL
VS
0.80 1/4:0 1.00
10/12 11:00
JWL
VS
0.83 0:1/4 0.98
10/12 11:00
AUS WAL
VS
0.86 0:1 1/2 0.98
10/12 11:00
AUS WAL
VS
1.14 0:1 3/4 0.71
10/12 12:00
JWL
VS
1.00 1/4:0 0.80
10/12 13:00
AUS D1
VS
1.07 0:0 0.85
10/12 13:05
AUS WAL
VS
0.63 0:1 1.26
10/12 13:15
IDN D1
VS
10/12 13:15
IND DSD
VS
10/12 13:30
IND BLR SD
VS
10/12 14:00
CHA CSL
VS
0.90 2 3/4:0 0.95
10/12 14:00
CHA CSL
VS
0.91 0:1/4 0.93
10/12 14:00
HKEC
VS
0.51 1 :0 1.23
10/12 15:00
ALG U19
VS
10/12 15:00
ALG U19
VS
0.95 0:1/2 0.85
10/12 15:00
ALG U19
VS
10/12 15:00
ALG U19
VS
0.90 0:0 0.90
10/12 15:00
ALG U19
VS
10/12 15:00
IDN ISL
VS
1.01 0:1 0.83
10/12 15:00
ALG U19
VS
0.88 0:1 1/2 0.93
10/12 15:00
ALG U19
VS
10/12 15:15
IDN D1
VS
10/12 15:15
IDN D1
VS
10/12 15:30
IND D1
VS
0.82 1/2:0 1.02
10/12 15:30
IDN D1
VS
10/12 15:30
IDN D1
VS
10/12 15:30
IDN D1
VS
10/12 15:30
IND BLR SD
VS
10/12 15:45
AUS D1
VS
1.05 0:0 0.87
10/12 16:00
ISR U19
VS
0.85 0:1/4 0.95
10/12 16:00
TUR U19
VS
0.85 0:1/2 0.95
10/12 16:00
TUR U19
VS
0.80 1/2:0 1.00
10/12 16:00
GEO D2
VS
10/12 16:00
ISR U19
VS
10/12 16:00
HUN U19A
VS
10/12 16:00
TUR U19
VS
0.98 0:3/4 0.83
10/12 16:00
HUN U19A
VS
10/12 16:00
Greece U19
VS
0.95 1 :0 0.75
10/12 16:00
TUR U19
VS
0.85 0:1 0.95
10/12 16:00
INT CF
VS
10/12 16:00
TUR U19
VS
0.80 0:0 1.00
10/12 16:00
INT CF
VS
10/12 16:00
TUR U19
VS
0.93 1 1/4:0 0.88
10/12 16:00
Croatia U19 L
VS
10/12 16:00
TUR U19
VS
0.93 0:1/4 0.88
10/12 16:00
TUR U19
VS
0.83 1/2:0 0.98
10/12 16:00
TUR U19
VS
0.88 0:1/4 0.93
10/12 16:00
ALG U21
VS
10/12 16:00
BHU TL
VS
10/12 16:00
TUR U19
VS
0.83 1/2:0 0.98
10/12 16:00
Croatia U19 L
VS
10/12 16:00
TUR U19
VS
0.98 0:1 3/4 0.83
10/12 16:15
ISR U19
VS
10/12 16:30
INT CF
VS
10/12 16:30
TIP CUP
VS
10/12 16:30
Greece U19
VS
0.98 1 1/4:0 0.83
10/12 16:30
INT CF
VS

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
09/12 17:00
INT CF
FT
1-0
0.94 0:0 0.90
09/12 17:00
INT CF
FT
1-2
0.59 0:0 1.26
09/12 17:00
INT CF
FT
1-5
0.82 0:0 1.08
09/12 17:00
INT CF
FT
1-1
1.78 0:0 0.40
09/12 17:00
INT CF
FT
1-5
1.28 0:0 0.62
09/12 17:00
INT CF
FT
0-5
0.90 0:0 0.90
09/12 17:05
INT CF
FT
0-2
0.35 0:0 2.10
09/12 17:05
INT CF
FT
0-0
2.32 0:1/4 0.19
09/12 17:05
INT CF
FT
1-1
1.31 0:0 0.52
09/12 17:10
INT CF
FT
1-2
0.88 0:0 0.88
09/12 17:10
INT CF
FT
1-2
1.20 0:0 0.59
09/12 17:15
INT CF
FT
1-1
1.06 0:0 0.70
09/12 17:15
INT CF
FT
3-0
0.39 0:0 1.58
09/12 17:20
INT CF
FT
1-0
0.72 0:0 1.04
09/12 17:20
INT CF
FT
1-0
1.47 0:1/4 0.44
09/12 17:30
INT CF
FT
2-2
0.94 0:0 0.82
09/12 17:30
INT CF
FT
2-4
0.93 1 1/2:0 0.88
09/12 17:40
INT CF
FT
2-2
0.80 0:0 1.04
09/12 17:45
INT CF
FT
1-2
0.59 0:0 1.33
09/12 18:00
INT CF
FT
3-3
1.44 0:0 0.53
09/12 18:00
INT CF
FT
0-2
2.43 0:0 0.25
09/12 18:00
INT CF
FT
1-0
0.60 0:0 1.42
09/12 18:00
INT CF
FT
1-1
1.12 0:0 0.73
09/12 18:00
INT CF
FT
0-2
09/12 18:00
INT CF
FT
2-3
0.26 0:0 2.00
09/12 18:00
INT CF
FT
0-3
0.82 0:0 0.94
09/12 18:00
INT CF
FT
1-0
0.91 0:0 0.93
09/12 18:00
INT CF
FT
1-2
1.10 0:1/4 0.70
09/12 18:00
INT CF
FT
2-0
0.45 1/4:0 1.63
09/12 18:00
INT CF
FT
1-0
0.60 0:0 1.38
09/12 18:00
INT CF
FT
0-1
1.09 0:0 0.75
09/12 18:15
INT CF
FT
2-1
0.36 0:0 1.78
09/12 18:15
INT CF
FT
2-4
1.75 0:0 0.41
09/12 18:30
INT CF
FT
1-2
1.44 0:0 0.57
09/12 18:30
INT CF
FT
1-1
1.26 0:0 0.67
09/12 19:00
INT CF
FT
1-1
1.66 0:0 0.48
09/12 19:00
INT CF
FT
1-1
0.95 0:0 0.95
09/12 19:00
INT CF
FT
2-1
09/12 19:00
INT CF
FT
1-0
0.80 0:0 1.04
09/12 19:00
INT CF
FT
1-0
0.40 0:0 1.85
09/12 19:00
INT CF
FT
5-3
1.08 0:0 0.82
09/12 19:00
INT CF
FT
2-0
0.65 0:0 1.20
09/12 19:05
INT CF
FT
1-1
0.71 0:0 1.14
09/12 19:10
INT CF
FT
0-1
09/12 19:10
INT CF
FT
2-0
09/12 19:15
INT CF
FT
1-1
09/12 19:15
INT CF
FT
2-3
2.55 0:0 0.28
09/12 19:20
INT CF
FT
4-0
09/12 19:30
INT CF
FT
1-2
0.50 0:0 1.42
09/12 19:30
INT CF
FT
1-3
0.18 0:0 2.63
09/12 19:30
INT CF
FT
1-1
1.16 0:0 0.76
09/12 19:30
INT CF
FT
1-0
0.41 0:0 1.63
09/12 19:30
INT CF
FT
1-2
1.53 0:0 0.45
09/12 19:30
INT CF
FT
1-0
0.63 0:0 1.20
09/12 19:30
INT CF
FT
3-0
0.85 0:0 0.95
09/12 19:30
INT CF
FT
1-0
0.56 0:0 1.31
09/12 19:30
INT CF
FT
2-2
0.43 0:0 1.58
09/12 19:30
INT CF
FT
0-1
1.04 0:0 0.76
09/12 19:35
INT CF
FT
6-0
1.03 0:1/4 0.78
09/12 19:35
INT CF
FT
0-4
1.17 0:0 0.61
09/12 19:35
INT CF
FT
2-1
0.50 0:0 1.50
09/12 19:35
INT CF
FT
0-3
09/12 19:40
INT CF
FT
2-0
0.96 0:0 0.88
09/12 20:00
INT CF
FT
4-0
2.90 0:1/4 0.24
09/12 20:00
INT CF
FT
3-2
0.78 0:0 1.02
09/12 20:00
INT CF
FT
2-2
0.87 0:1 1/2 0.89
09/12 20:00
INT CF
FT
4-0
0.31 0:0 2.12
09/12 20:00
INT CF
FT
3-2
0.88 0:3/4 0.93
09/12 20:00
INT CF
FT
3-2
09/12 20:00
INT CF
FT
9-0
09/12 20:00
INT CF
FT
4-2
09/12 20:00
INT CF
FT
3-0
0.52 0:0 1.31
09/12 20:00
INT CF
FT
2-1
2.85 0:1/4 0.25
09/12 20:00
INT CF
FT
4-0
09/12 20:05
INT CF
FT
0-0
1.78 0:0 0.40
09/12 20:15
INT CF
FT
1-1
0.51 0:0 1.49
09/12 20:15
INT CF
FT
3-2
0.14 0:0 4.75
09/12 20:15
INT CF
FT
0-2
4.00 0:0 0.01
09/12 20:30
INT CF
FT
0-0
09/12 21:00
INT CF
FT
2-1
0.60 0:0 1.25
09/12 21:00
INT CF
FT
1-0
0.37 0:0 1.75
09/12 21:00
INT CF
FT
1-0
1.61 0:0 0.42
09/12 21:00
INT CF
FT
0-1
0.31 0:0 1.96
09/12 21:00
INT CF
FT
1-1
0.37 0:0 1.75
09/12 21:00
INT CF
FT
1-0
0.81 0:0 0.99
09/12 21:00
INT CF
FT
1-0
0.46 0:0 1.51
09/12 21:00
INT CF
FT
2-0
0.74 0:0 1.11
09/12 21:00
INT CF
FT
0-3
1.85 0:0 0.38
09/12 21:00
INT CF
FT
2-1
09/12 21:05
INT CF
FT
0-0
0.38 0:0 1.72
09/12 22:00
INT CF
FT
0-0
3.33 0:0 0.22
09/12 22:00
INT CF
FT
1-5
0.48 1/4:0 1.60
09/12 22:00
INT CF
FT
0-2
1.15 0:0 0.68
09/12 22:30
INT CF
FT
1-0
0.31 0:0 1.81
09/12 22:30
INT CF
FT
3-0
0.48 0:0 1.60
09/12 22:50
INT CF
FT
2-1
09/12 22:59
INT CF
FT
1-2
0.92 0:0 0.84
09/12 23:05
INT CF
FT
0-2
09/12 23:05
INT CF
FT
4-0
1.25 0:1/4 0.68
10/12 00:00
INT CF
FT
0-1
1.31 0:0 0.60
10/12 00:00
INT CF
FT
2-0
1.72 0:0 0.42
10/12 00:00
INT CF
FT
1-7
1.81 0:0 0.45
10/12 00:00
INT CF
FT
0-1
1.38 0:0 0.60
10/12 00:00
INT CF
FT
1-1
0.32 0:0 2.38
10/12 00:00
INT CF
FT
4-2
10/12 00:00
INT CF
FT
1-2
0.38 0:0 2.00
10/12 00:00
INT CF
FT
1-1
0.19 0:0 2.85
10/12 00:00
INT CF
FT
1-0
10/12 00:00
INT CF
FT
3-0
1.66 0:1/4 0.40
10/12 00:00
INT CF
FT
2-0
0.39 0:0 1.69
10/12 00:15
INT CF
FT
1-3
1.63 0:0 0.41
10/12 00:40
INT CF
FT
4-2
0.59 0:0 1.33
10/12 00:45
INT CF
FT
0-0
0.65 0:0 1.20
10/12 01:00
INT CF
FT
2-2
0.50 0:0 1.66
10/12 01:00
INT CF
FT
1-0
1.38 0:0 0.55
10/12 01:00
INT CF
FT
1-2
1.21 0:0 0.62
10/12 01:00
INT CF
FT
0-1
0.92 0:0 0.92
10/12 01:00
INT CF
FT
1-1
0.47 0:0 1.58
10/12 01:00
INT CF
FT
3-0
10/12 01:00
INT CF
FT
0-1
10/12 01:15
INT CF
FT
3-0
2.00 0:1/4 0.34
10/12 01:30
INT CF
FT
0-0
0.55 0:0 1.49
10/12 01:30
INT CF
FT
2-1
0.65 0:0 1.29
10/12 01:30
INT CF
FT
1-1
1.42 0:0 0.58
10/12 01:30
INT CF
FT
2-1
0.93 1/2:0 0.77
10/12 01:30
INT CF
FT
1-1
0.70 0:0 1.21
10/12 01:30
INT CF
FT
5-1
0.38 0:0 1.61
10/12 01:30
INT CF
FT
4-2
1.92 0:0 0.28
10/12 01:30
INT CF
FT
1-0
1.88 0:0 0.41
10/12 01:30
INT CF
FT
1-1
0.92 0:1/4 0.92
10/12 01:30
INT CF
FT
0-1
0.92 0:0 0.96
10/12 02:00
INT CF
FT
2-0
0.71 0:1 1/2 1.05
10/12 02:00
INT CF
FT
0-0
0.87 0:0 0.97
10/12 02:00
INT CF
FT
2-2
0.50 0:0 1.51
10/12 02:00
INT CF
FT
2-2
1.36 0:0 0.57
10/12 02:00
INT CF
FT
2-2
0.55 0:0 1.53
10/12 02:00
INT CF
FT
1-3
1.30 0:0 0.60
10/12 02:00
INT CF
FT
0-4
1.11 0:0 0.66
10/12 02:00
INT CF
FT
4-1
0.44 0:0 1.66
10/12 02:00
INT CF
FT
1-2
0.69 0:0 1.17
10/12 02:00
INT CF
FT
6-1
2.00 0:1/4 0.34
10/12 02:00
INT CF
FT
4-0
2.55 0:1/4 0.28
10/12 02:00
INT CF
FT
2-0
0.94 0:0 0.90
10/12 02:00
INT CF
FT
3-0
0.67 0:0 1.20
10/12 02:00
INT CF
FT
4-0
0.40 0:0 1.92
10/12 02:30
INT CF
FT
1-5
10/12 02:45
INT CF
FT
1-5
1.16 0:0 0.76
10/12 02:45
INT CF
FT
2-4
0.74 0:0 1.19
10/12 02:45
INT CF
FT
5-1
0.22 0:0 3.15

2Gon.net - Chuyên trang dữ liệu Bongdaso, tỷ lệ kèo nhà cái, kết quả, tỷ số bóng đá và kinh nghiệm cá cược – 2Gon chuyên gửi tới đọc giả những bài bình luận đánh giá chuyên sâu của các chuyên gia Bóng Đá Số như soi kèo chuẩn, nhận định bóng đá và dự đoán bóng đá có tỷ lệ chính xác cao nhất. Ngoài ra 2Gon.net còn cung cập các bài soi kèo phạt góc, tài xỉu, ném biên và hướng dẫn nhiều các soi kèo khác.

2Gon - Tiền thân là trang Bongdaso

2Gon.net ra đời nhằm mang tới cho bạn đọc cái nhìn tổng quan nhất trước mỗi trận đấu. Thế mạnh của 2Gon.net là cập nhật đầy đủ tỷ số như trang bongdaso trước kia, ngoài ra còn có kết quả, BXH, tỷ lệ kèo, lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai. 

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá, 2Gon.net sẽ gửi tới bạn đọc mọi thông tin như trang Bóng Đá Số gốc: tin chuyển nhượng, tin bên lề, tin hậu trường bóng đá và các tin tức liên quan tới trận đấu. Mọi tin tức có thể ảnh hưởng tới kết quả trận đấu đều được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất.

Dữ liệu Bongdaso nổi bật tại 2Gon

Bảng xếp hạng bóng đá của nhiều giải đấu 

Truy cập vào kênh thông tin 2Gon.net giới đầu tư sẽ có những thông tin bóng đá trong và quốc tế chuẩn nhất. Đặc biệt, thông tin về bảng xếp hạng của bộ môn thể thao vua. Mọi dữ liệu đều trùng khớp với trang Bóng Đá Số 12 gốc.

BXH bóng đá được cập nhật theo thời gian thực, có kết quả là sẽ ảnh hưởng tới kết quả trận đấu, vì vậy BXH bóng đá cũng thay đổi tức thì. Bạn đọc có thể theo dõi bảng xếp hạng bóng đá hôm nay tại: https://2gon.net/bang-xep-hang

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay cập nhật liên tục

2Gon cập nhật hàng ngày lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai. Ngay cả các giải đấu chính cũng có lịch thi đấu từ rất sớm. Ví dụ như các giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Cup C1, Euro đều có lịch thi đấu từ rất sớm, có khi cả vài tháng.

Cuối năm nay World Cup 2022 sẽ khởi tranh tại Qatar, chính vì vậy lịch thi đấu World Cup 2022 cũng đã được 2Gon cập nhật ngay từ hôm nay tại link: https://2gon.net/lich-thi-dau/world-cup. Bạn đọc có thể theo dõi LTĐ World Cup ngay từ hôm nay.

Tỷ lệ kèo nhà cái chính xác

Đội ngũ chuyên gia của Bóng Đá Số sẽ luôn mang đến những thông tin tỷ lệ kèo nhà cái sớm nhất đến với người chơi. Bảng tỷ lệ kèo sẽ cập nhật diễn biến biến động kèo thông qua chỉ số để giới đầu tư có thể xác định chính xác các thông tin quan trọng và rút ra được kết quả đặt cược chính xác nhất.

Đặc biệt tỷ lệ kèo nhà cái cũng cập nhật từ rất sớm, với những người chơi cá cược có kinh nghiệm thì có thể theo dõi biến động odds từ sớm để đưa ra nhận định cho chính mình.

Kết quả bóng đá nhanh nhất từ Bóng Đá Số

Những thông tin về kết quả bóng đá trực tuyến luôn được cập nhật nhanh chóng theo từng trận đấu nên người chơi sẽ có thời gian để đưa ra những nhận định kèo chuẩn xác nhất. Kqbd hôm nay được cập nhật nhanh nhất theo thời gian thi đấu thực của từng trận đấu. 

Với những trận đấu đang diễn ra hoặc vừa đa xong thì 2Gon cũng cập nhật đầy đủ, kể các các giải cỏ (giải đấu nhỏ) ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ,... Kết quả bóng đá hôm nay và tối qua đều đầy đủ từ hệ thống dữ liệu bóng đá số. Hãy theo dõi kết quả bóng đá hôm nay ngay từ bây giờ tại đường dẫn: https://2gon.net/ket-qua-bong-da.

Nhận định bóng đá - Dự đoán bóng đá chính xác

Với mục đích hoạt động phi lợi nhuận, 2Gon luôn mang đến những nhận định bóng đá và soi kèo bóng đá hôm nay thơm nhất để gửi đến cho giới đầu tư trước khi đặt cửa giành thắng lợi.

Đồng hành cùng 2Gon.net là đội ngũ CTV và chuyên gia Bóng Đá Số hàng đầu trong giới soi kèo bóng đá, nên những bài viết nhận định kèo bóng đá của Bongdaso luôn ở mức độ chuẩn xác cao. Những thông tin này sẽ được 2Gon.net cập nhật và tham khảo, tổng hợp từ những nguồn tin uy tín, các chỉ số thống kê trong từng trận đấu, hoặc tin mật của các đội bóng để tổng hợp rồi phân tích mới đưa ra kết quả cuối cùng. Mọi thông tin được các chuyên gia Bóng Đá Số đưa ra rất chi tiết.

Tin tức Bongdaso cập nhật sớm nhất

Tin tức Bóng Đá Số hôm nay như tin chuyển nhượng, lịch trực tiếp bóng đá, thông tin nhà cái, tin tức thể thao bóng đá, video bóng đá đều được 2Gon cập nhật đầy đủ và không bỏ lọt bất kỳ tin tức thể thao bóng đá quan trọng nào.

Ngay cả những tin hậu trường bóng đá, tin tức bên bề cũng được 2Gon.net gửi tới bạn đọc nhanh nhất và chi tiết nhất giống như bản gốc Bongdaso trước kia.

Back to top