2Gon - Dữ liệu Bongdaso, tỷ lệ Bóng Đá Số trực tuyến

2Gon - Dữ liệu Bongdaso trực tuyến, tỷ lệ bóng đá, tỷ số bóng đá, kết quả, nhận định, soi kèo, tin tức Bóng Đá Số nhanh nhất hôm nay.

TỶ SỐ BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN HÔM NAY

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
01/12 00:00
ITA C1
56'
0-0
0.90 0:0 0.94
01/12 00:00
ITA C1
67'
1-1
1.16 0:1/4 0.70
01/12 00:00
ITA C1
64'
1-0
0.94 1/2:0 0.90
01/12 00:00
INT CF
77'
1-0
1.08 0:1/4 0.76
01/12 00:00
SLO D1
65'
0-0
0.87 0:0 0.97
01/12 00:00
CRC C
45'+
0-0
01/12 00:00
CRC C
65'
1-1
0.97 0:0 0.87
01/12 00:00
ITA C1
66'
0-1
0.90 0:0 0.94
01/12 00:00
GUA RL
62'
0-0
0.93 0:0 0.88
01/12 00:00
ITA C1
68'
1-0
0.90 1/2:0 0.94
01/12 00:00
ITA C1
67'
1-0
1.12 0:0 0.73
01/12 00:00
EGY D2
63'
0-2
0.97 0:1/2 0.95
01/12 00:00
ROM D1
63'
2-2
0.73 1/4:0 1.20
01/12 00:00
GUA D1
63'
0-0
1.16 0:1/4 0.66
01/12 00:00
ITA C1
69'
0-0
0.99 0:0 0.85
01/12 00:00
ITA C1
56'
2-2
0.97 1/2:0 0.87
01/12 00:00
INT CF
64'
0-1
1.21 0:1/4 0.74
01/12 00:30
INT FRL
45'+
0-0
01/12 00:30
Peru cup
HT
0-3
1.05 0:1/4 0.75
01/12 01:00
ICPD D1
24'
0-0
0.93 0:1/4 0.88
01/12 01:00
NIC U20
24'
0-0
0.89 3/4:0 0.81
01/12 01:00
GER OBW
24'
0-0
0.81 1/4:0 0.95
01/12 01:00
GER Reg
22'
0-0
0.79 0:0 1.05
01/12 01:00
BRA SPWL
24'
0-1
0.78 1 :0 1.02
01/12 01:00
GER Reg
24'
0-0
0.85 1/2:0 0.99
01/12 01:00
BRA SPWL
24'
0-1
0.85 3 1/4:0 0.95
01/12 01:15
GER OB
9'
0-0
0.85 0:0 0.95
01/12 02:00
PLI CUP
VS
1.07 0:1/2 0.77
01/12 02:00
INT CF
VS
0.89 0:0 0.95
01/12 02:00
LUX D2
VS
0.75 0:1/4 1.05
01/12 02:00
FRAC
VS
1.01 0:1 0.75
01/12 02:00
LUX D2
VS
0.83 0:1/4 0.98
01/12 02:00
ENG JPT
VS
0.99 1/4:0 0.85
01/12 02:00
World Cup
VS
0.86 1 :0 1.08
01/12 02:00
World Cup
VS
0.92 1 1/4:0 1.02
01/12 02:00
BEL WC
VS
0.80 2 1/2:0 1.00
01/12 02:00
PLI CUP
VS
1.21 0:1/2 0.66
01/12 02:30
INT CF
VS
0.76 3/4:0 1.08
01/12 02:30
ITA C1
VS
1.17 0:1/4 0.69
01/12 02:30
INT CF
VS
0.86 1 1/2:0 0.98
01/12 02:45
SMA CUP
VS
0.80 0:1/4 1.00
01/12 02:45
NIR Rl
VS
0.91 0:3/4 0.79
01/12 02:45
ENG RYM
VS
0.65 0:1/2 1.23
01/12 02:45
SCO LL
VS
0.82 0:1 1/2 0.94
01/12 02:45
ENG-N PR
VS
0.86 1/4:0 0.98
01/12 02:45
SMA CUP
VS
0.90 3/4:0 0.90
01/12 02:45
SMA CUP
VS
1.05 3/4:0 0.75
01/12 02:45
SMA CUP
VS
01/12 03:00
SPA D2
VS
1.05 0:1/2 0.87
01/12 03:00
Peru cup
VS
0.93 3/4:0 0.88
01/12 03:00
ITA C1
VS
0.85 0:0 0.99
01/12 03:00
ITA C1
VS
0.79 0:1/4 1.05
01/12 03:00
ITA C1
VS
1.11 0:1/4 0.74
01/12 03:00
ITA C1
VS
0.92 0:1/4 0.92
01/12 03:00
ITA C1
VS
0.87 1/2:0 0.97
01/12 03:45
PORLC
VS
1.21 0:1 3/4 0.72
01/12 04:00
GUA D1
VS
0.84 0:3/4 0.92
01/12 06:00
BOL D1
VS
0.91 0:1 0.93
01/12 06:30
COL D1
VS
0.79 1/4:0 1.05
01/12 06:30
COL D1
VS
0.87 0:0 0.97
01/12 08:35
COL D1
VS
1.05 0:1/4 0.79
01/12 08:35
COL D1
VS
1.00 1/2:0 0.84

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
30/11 14:00
COL D1
FT
2-3
0.22 0:0 2.94
30/11 15:00
COL D1
FT
0-1
30/11 15:00
COL D1
FT
0-4
0.26 1/4:0 2.70
30/11 15:30
COL D1
FT
0-0
1.75 0:0 0.43
30/11 16:00
COL D1
FT
1-0
1.26 0:0 0.55
30/11 16:00
COL D1
FT
1-2
2.00 0:0 0.30
30/11 16:30
COL D1
FT
3-4
1.19 0:0 0.68
30/11 17:00
COL D1
FT
2-2
0.35 1/4:0 2.10
30/11 17:00
COL D1
FT
1-4
0.24 1/4:0 2.50
30/11 17:00
COL D1
FT
2-0
0.38 0:0 2.00
30/11 17:00
COL D1
FT
1-0
0.22 0:0 3.15
30/11 17:00
COL D1
FT
1-2
2.10 0:0 0.35
30/11 17:00
COL D1
FT
3-0
30/11 17:00
COL D1
FT
0-2
30/11 17:00
COL D1
FT
10-0
1.35 0:1/4 0.58
30/11 17:00
COL D1
FT
4-1
30/11 17:30
COL D1
FT
3-2
0.58 0:0 1.35
30/11 18:00
COL D1
FT
1-0
0.34 0:0 1.72
30/11 18:00
COL D1
FT
1-0
0.05 1/4:0 5.88
30/11 18:00
COL D1
FT
2-2
0.22 0:0 3.15
30/11 18:00
COL D1
FT
0-0
1.85 0:0 0.34
30/11 18:00
COL D1
FT
7-2
30/11 18:00
COL D1
FT
0-1
30/11 18:00
COL D1
FT
0-2
0.75 0:0 1.01
30/11 18:00
COL D1
FT
1-1
0.44 0:0 1.66
30/11 18:00
COL D1
FT
1-4
0.40 1/4:0 1.92
30/11 18:00
COL D1
FT
6-0
30/11 18:00
COL D1
FT
2-0
0.24 0:0 2.50
30/11 18:00
COL D1
FT
3-2
30/11 18:30
COL D1
FT
2-3
0.29 0:0 2.43
30/11 18:30
COL D1
FT
3-0
0.30 0:0 2.17
30/11 18:30
COL D1
FT
2-0
1.35 0:0 0.62
30/11 18:30
COL D1
FT
1-1
0.54 0:0 1.42
30/11 18:30
COL D1
FT
1-2
1.09 0:0 0.79
30/11 18:30
COL D1
FT
1-3
0.42 0:0 1.85
30/11 19:00
COL D1
FT
6-0
0.95 0:1/4 0.81
30/11 19:00
COL D1
FT
0-13
0.90 6 :0 0.90
30/11 19:00
COL D1
FT
1-1
30/11 19:00
COL D1
FT
2-1
1.10 0:0 0.70
30/11 19:00
COL D1
FT
3-0
0.38 0:0 2.00
30/11 19:00
COL D1
FT
1-2
30/11 19:00
COL D1
FT
1-1
1.04 0:0 0.80
30/11 19:00
COL D1
FT
1-0
0.45 1/4:0 1.63
30/11 19:00
COL D1
FT
3-0
1.68 0:1/4 0.45
30/11 19:00
COL D1
FT
2-4
0.53 0:0 1.44
30/11 19:00
COL D1
FT
2-2
1.38 0:0 0.55
30/11 19:00
COL D1
FT
0-1
30/11 19:00
COL D1
FT
0-3
1.44 0:0 0.45
30/11 19:00
COL D1
FT
4-1
30/11 19:00
COL D1
FT
1-0
2.12 0:0 0.23
30/11 19:00
COL D1
FT
7-1
1.75 0:1/4 0.41
30/11 19:00
COL D1
FT
4-0
30/11 19:00
COL D1
FT
2-1
0.45 1/4:0 1.81
30/11 19:30
COL D1
FT
1-0
1.85 0:0 0.34
30/11 19:30
COL D1
FT
0-0
0.85 0:0 0.95
30/11 19:30
COL D1
FT
1-0
30/11 19:30
COL D1
FT
0-0
0.88 0:0 0.92
30/11 19:30
COL D1
FT
0-1
0.58 0:0 1.28
30/11 19:30
COL D1
FT
1-1
30/11 19:30
COL D1
FT
0-0
0.43 0:0 1.58
30/11 19:30
COL D1
FT
0-0
0.33 0:0 1.88
30/11 19:30
COL D1
FT
1-0
1.12 0:0 0.69
30/11 19:30
COL D1
FT
1-3
1.25 0:0 0.63
30/11 19:30
COL D1
FT
0-0
30/11 19:40
COL D1
FT
1-2
0.82 0:0 1.02
30/11 19:45
COL D1
FT
0-1
1.81 0:0 0.47
30/11 19:45
COL D1
FT
2-3
0.90 0:0 1.00
30/11 20:00
COL D1
FT
0-1
0.66 0:0 1.11
30/11 20:00
COL D1
FT
3-1
0.33 0:0 2.30
30/11 20:00
COL D1
FT
2-1
1.28 0:0 0.62
30/11 20:00
COL D1
FT
1-3
0.65 0:0 1.20
30/11 20:00
COL D1
FT
6-1
2.45 0:1/4 0.30
30/11 20:00
COL D1
FT
3-0
1.03 0:0 0.78
30/11 20:00
COL D1
FT
2-2
0.24 1/4:0 2.90
30/11 20:00
COL D1
FT
0-3
1.08 0:0 0.73
30/11 20:00
COL D1
FT
0-1
0.83 0:0 0.98
30/11 20:00
COL D1
FT
1-0
1.53 0:0 0.49
30/11 20:00
COL D1
FT
3-0
0.57 0:0 1.23
30/11 20:00
COL D1
FT
4-1
0.98 0:1/4 0.83
30/11 20:00
COL D1
FT
0-2
1.85 0:0 0.38
30/11 20:00
COL D1
FT
2-0
0.44 0:0 1.66
30/11 20:00
COL D1
FT
2-0
0.45 0:0 1.68
30/11 20:05
COL D1
FT
0-0
1.56 0:0 0.48
30/11 20:10
COL D1
FT
1-1
1.15 0:0 0.68
30/11 20:30
COL D1
FT
2-2
0.41 0:0 1.75
30/11 20:30
COL D1
FT
1-0
30/11 20:30
COL D1
FT
0-0
30/11 20:30
COL D1
FT
1-0
0.35 0:0 1.96
30/11 20:30
COL D1
FT
1-0
0.74 0:0 1.11
30/11 20:30
COL D1
FT
2-1
30/11 21:00
COL D1
FT
3-0
0.53 0:0 1.43
30/11 21:10
COL D1
FT
2-2
1.05 0:0 0.75
30/11 22:00
COL D1
FT
3-1
0.58 0:0 1.35
30/11 22:00
COL D1
FT
0-5
0.23 1/4:0 3.00
30/11 22:00
COL D1
FT
1-0
1.38 0:0 0.64
30/11 22:00
COL D1
FT
2-1
2.43 0:0 0.25
30/11 22:00
COL D1
FT
1-1
3.12 0:0 0.24
30/11 22:00
COL D1
FT
1-2
0.93 0:3/4 0.88
30/11 22:00
COL D1
FT
0-2
2.70 0:0 0.26
30/11 22:00
COL D1
FT
2-0
0.53 0:0 1.43
30/11 22:00
COL D1
FT
2-0
0.21 0:0 3.25
30/11 22:00
COL D1
FT
0-3
0.37 0:0 1.88
30/11 22:30
COL D1
FT
1-1
1.10 0:0 0.70
30/11 22:59
COL D1
FT
0-2
0.72 0:0 1.04
30/11 22:59
COL D1
FT
1-1
2.30 0:0 0.33
30/11 22:59
COL D1
FT
2-2
0.39 0:0 1.58
30/11 23:30
COL D1
FT
3-0
0.30 0:0 2.17

2Gon.net - Chuyên trang dữ liệu Bongdaso, tỷ lệ kèo nhà cái, kết quả, tỷ số bóng đá và kinh nghiệm cá cược – 2Gon chuyên gửi tới đọc giả những bài bình luận đánh giá chuyên sâu của các chuyên gia Bóng Đá Số như soi kèo chuẩn, nhận định bóng đá và dự đoán bóng đá có tỷ lệ chính xác cao nhất. Ngoài ra 2Gon.net còn cung cập các bài soi kèo phạt góc, tài xỉu, ném biên và hướng dẫn nhiều các soi kèo khác.

2Gon - Tiền thân là trang Bongdaso

2Gon.net ra đời nhằm mang tới cho bạn đọc cái nhìn tổng quan nhất trước mỗi trận đấu. Thế mạnh của 2Gon.net là cập nhật đầy đủ tỷ số như trang bongdaso trước kia, ngoài ra còn có kết quả, BXH, tỷ lệ kèo, lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai. 

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá, 2Gon.net sẽ gửi tới bạn đọc mọi thông tin như trang Bóng Đá Số gốc: tin chuyển nhượng, tin bên lề, tin hậu trường bóng đá và các tin tức liên quan tới trận đấu. Mọi tin tức có thể ảnh hưởng tới kết quả trận đấu đều được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất.

Dữ liệu Bongdaso nổi bật tại 2Gon

Bảng xếp hạng bóng đá của nhiều giải đấu 

Truy cập vào kênh thông tin 2Gon.net giới đầu tư sẽ có những thông tin bóng đá trong và quốc tế chuẩn nhất. Đặc biệt, thông tin về bảng xếp hạng của bộ môn thể thao vua. Mọi dữ liệu đều trùng khớp với trang Bóng Đá Số 12 gốc.

BXH bóng đá được cập nhật theo thời gian thực, có kết quả là sẽ ảnh hưởng tới kết quả trận đấu, vì vậy BXH bóng đá cũng thay đổi tức thì. Bạn đọc có thể theo dõi bảng xếp hạng bóng đá hôm nay tại: https://2gon.net/bang-xep-hang

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay cập nhật liên tục

2Gon cập nhật hàng ngày lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai. Ngay cả các giải đấu chính cũng có lịch thi đấu từ rất sớm. Ví dụ như các giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Cup C1, Euro đều có lịch thi đấu từ rất sớm, có khi cả vài tháng.

Cuối năm nay World Cup 2022 sẽ khởi tranh tại Qatar, chính vì vậy lịch thi đấu World Cup 2022 cũng đã được 2Gon cập nhật ngay từ hôm nay tại link: https://2gon.net/lich-thi-dau/world-cup. Bạn đọc có thể theo dõi LTĐ World Cup ngay từ hôm nay.

Tỷ lệ kèo nhà cái chính xác

Đội ngũ chuyên gia của Bóng Đá Số sẽ luôn mang đến những thông tin tỷ lệ kèo nhà cái sớm nhất đến với người chơi. Bảng tỷ lệ kèo sẽ cập nhật diễn biến biến động kèo thông qua chỉ số để giới đầu tư có thể xác định chính xác các thông tin quan trọng và rút ra được kết quả đặt cược chính xác nhất.

Đặc biệt tỷ lệ kèo nhà cái cũng cập nhật từ rất sớm, với những người chơi cá cược có kinh nghiệm thì có thể theo dõi biến động odds từ sớm để đưa ra nhận định cho chính mình.

Kết quả bóng đá nhanh nhất từ Bóng Đá Số

Những thông tin về kết quả bóng đá trực tuyến luôn được cập nhật nhanh chóng theo từng trận đấu nên người chơi sẽ có thời gian để đưa ra những nhận định kèo chuẩn xác nhất. Kqbd hôm nay được cập nhật nhanh nhất theo thời gian thi đấu thực của từng trận đấu. 

Với những trận đấu đang diễn ra hoặc vừa đa xong thì 2Gon cũng cập nhật đầy đủ, kể các các giải cỏ (giải đấu nhỏ) ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ,... Kết quả bóng đá hôm nay và tối qua đều đầy đủ từ hệ thống dữ liệu bóng đá số. Hãy theo dõi kết quả bóng đá hôm nay ngay từ bây giờ tại đường dẫn: https://2gon.net/ket-qua-bong-da.

Nhận định bóng đá - Dự đoán bóng đá chính xác

Với mục đích hoạt động phi lợi nhuận, 2Gon luôn mang đến những nhận định bóng đá và soi kèo bóng đá hôm nay thơm nhất để gửi đến cho giới đầu tư trước khi đặt cửa giành thắng lợi.

Đồng hành cùng 2Gon.net là đội ngũ CTV và chuyên gia Bóng Đá Số hàng đầu trong giới soi kèo bóng đá, nên những bài viết nhận định kèo bóng đá của Bongdaso luôn ở mức độ chuẩn xác cao. Những thông tin này sẽ được 2Gon.net cập nhật và tham khảo, tổng hợp từ những nguồn tin uy tín, các chỉ số thống kê trong từng trận đấu, hoặc tin mật của các đội bóng để tổng hợp rồi phân tích mới đưa ra kết quả cuối cùng. Mọi thông tin được các chuyên gia Bóng Đá Số đưa ra rất chi tiết.

Tin tức Bongdaso cập nhật sớm nhất

Tin tức Bóng Đá Số hôm nay như tin chuyển nhượng, lịch trực tiếp bóng đá, thông tin nhà cái, tin tức thể thao bóng đá, video bóng đá đều được 2Gon cập nhật đầy đủ và không bỏ lọt bất kỳ tin tức thể thao bóng đá quan trọng nào.

Ngay cả những tin hậu trường bóng đá, tin tức bên bề cũng được 2Gon.net gửi tới bạn đọc nhanh nhất và chi tiết nhất giống như bản gốc Bongdaso trước kia.

Back to top