2Gon - Dữ liệu Bongdaso, tỷ lệ Bóng Đá Số trực tuyến

2Gon - Dữ liệu Bongdaso trực tuyến, tỷ lệ bóng đá, tỷ số bóng đá, kết quả, nhận định, soi kèo, tin tức Bóng Đá Số nhanh nhất hôm nay.

TỶ SỐ BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN HÔM NAY

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
31/01 16:30
IDN ISL
81'
1-2
0.89 0:0 0.99
31/01 17:00
INT CF
58'
0-0
31/01 17:00
IRN D1
HT
0-1
0.85 0:0 0.95
31/01 17:00
IRN D1
53'
0-0
31/01 17:00
INT FRL
53'
1-0
31/01 17:30
IRN D1
40'
0-0
31/01 17:30
IRN D1
39'
0-0
0.99 0:1/2 0.81
31/01 17:30
IRN D1
40'
0-0
31/01 17:30
IRN D1
40'
0-0
0.66 0:0 1.16
31/01 17:30
IRN D1
40'
0-0
31/01 17:30
IRN D1
40'
0-0
31/01 17:30
INT FRL
40'
1-0
31/01 18:00
Por U23
10'
0-0
0.96 0:1/2 0.88
31/01 18:00
Syri D2
10'
0-0
1.05 0:0 0.75
31/01 18:00
Syri D2
11'
0-0
0.90 2 1/2:0 0.90
31/01 18:00
Syri D2
4'
0-0
0.90 1/4:0 0.90
31/01 18:00
Syri D2
15'
0-0
0.85 1 1/4:0 0.95
31/01 18:00
Syri D2
8'
0-0
0.88 3/4:0 0.93
31/01 18:00
Syri D2
5'
0-0
1.03 0:0 0.78
31/01 18:00
Syri D2
11'
0-0
0.93 1/2:0 0.88
31/01 18:00
INT CF
10'
0-1
0.97 0:0 0.87
31/01 18:00
IRQ D1
8'
0-0
0.84 0:1/4 0.92
31/01 18:00
INT CF
10'
0-0
31/01 19:00
AZE D1
VS
0.80 0:2 1/4 1.00
31/01 19:00
INT CF
VS
0.95 0:1 0.89
31/01 19:00
INT FRL
VS
31/01 19:40
KSA D1
VS
0.78 0:1/2 1.06
31/01 20:00
Por U23
VS
0.98 0:0 0.86
31/01 20:00
ENG U21D2
VS
1.12 0:3/4 0.73
31/01 20:00
INT FRL
VS
0.99 0:1/2 0.71
31/01 20:00
INT FRL
VS
31/01 20:05
KSA D1
VS
1.16 0:1/4 0.70
31/01 20:10
UAE
VS
1.00 0:1 1/4 0.80
31/01 20:25
UAE
VS
0.98 0:1 0.83
31/01 20:30
Greece U19
VS
0.80 0:2 1.00
31/01 20:30
ITA C1
VS
0.98 3/4:0 0.82
31/01 20:30
ITA C1
VS
0.83 1/4:0 0.97
31/01 21:00
ENG U21D2
VS
0.89 1/2:0 0.95
31/01 21:00
TUR D1
VS
1.06 0:1/2 0.86
31/01 21:00
INT CF
VS
31/01 21:00
INT CF
VS
31/01 21:00
SCO RC
VS
0.83 0:1 1/4 0.98
31/01 21:00
ENG U21D2
VS
1.03 0:1 1/4 0.81
31/01 21:00
SCO RC
VS
31/01 21:30
AZE D1
VS
1.00 0:1/4 0.80
31/01 21:30
SCO SRL
VS
31/01 21:30
INT CF
VS
31/01 22:00
Por U23
VS
0.88 0:1/4 0.96
31/01 22:00
ENG U21D2
VS
31/01 22:00
Por U23
VS
1.01 0:1/2 0.83
31/01 22:00
Por U23
VS
1.08 0:0 0.76
31/01 22:59
CAF SC
VS
0.92 0:1 0.92
31/01 22:59
INT CF
VS
0.83 0:3/4 1.01
31/01 23:30
UAE
VS
0.88 0:3/4 0.93
31/01 23:30
UAE
VS
0.75 1 1/2:0 1.05
01/02 00:00
TUR D1
VS
1.05 1/2:0 0.87
01/02 00:00
GERC
VS
0.86 1/4:0 1.06
01/02 00:00
ISR CUP
VS
0.97 1/4:0 0.87
01/02 00:00
INT CF
VS
0.88 1 1/2:0 0.93
01/02 00:00
INT CF
VS
0.90 0:0 0.90
01/02 00:00
INT CF
VS
1.03 1/4:0 0.78
01/02 00:00
INT CF
VS
01/02 00:00
INT CF
VS
0.78 0:1 3/4 1.02
01/02 00:30
ITA C1
VS
1.08 0:0 0.72
01/02 00:30
ITA C1
VS
1.06 0:1/2 0.74
01/02 00:30
INT CF
VS
0.81 0:1/2 0.99
01/02 01:00
HOL WD1
VS
0.89 1 3/4:0 0.95
01/02 01:00
INT CF
VS
01/02 01:00
SUI Cup
VS
1.00 1/2:0 0.90
01/02 01:00
GER Reg
VS
0.76 0:0 1.08
01/02 01:00
INT CF
VS
01/02 01:00
INT CF
VS
01/02 01:00
POR D2
VS
0.92 0:3/4 0.98
01/02 01:30
ISR CUP
VS
1.05 3/4:0 0.79
01/02 01:30
INT CF
VS
01/02 01:30
INT CF
VS
01/02 01:30
BEL U21C
VS
0.83 0:1 0.98
01/02 02:00
BRA CCX
VS
0.79 0:1/2 0.91
01/02 02:00
CAF SC
VS
1.09 0:3/4 0.75
01/02 02:00
POR D1
VS
0.83 1/4:0 1.09
01/02 02:00
HOL WD1
VS
0.90 0:1/4 0.94
01/02 02:00
ENG U21D2
VS
0.79 0:1/2 1.05
01/02 02:00
ENG U21LC
VS
0.88 0:1/4 0.96
01/02 02:30
ENG-S PR
VS
0.80 3/4:0 1.00
01/02 02:45
NIR CH
VS
0.83 0:1 1/4 0.98
01/02 02:45
ENG-N PR
VS
1.00 1 :0 0.80
01/02 02:45
NIR CH
VS
0.95 0:1/4 0.85
01/02 02:45
SCO PR
VS
0.76 1/2:0 1.19
01/02 02:45
NIR CH
VS
0.85 0:1 3/4 0.95
01/02 02:45
ENG CS
VS
0.82 0:1/2 1.02
01/02 02:45
ENG RL1
VS
0.90 0:1/4 0.90
01/02 02:45
ENG CN
VS
1.17 0:3/4 0.69
01/02 02:45
ENG Conf
VS
0.94 0:1 1/4 0.90
01/02 02:45
ENG RYM
VS
0.94 1 :0 0.90
01/02 02:45
ENG Conf
VS
0.86 1/4:0 0.98
01/02 02:45
ENG-S CE
VS
0.80 0:0 1.00
01/02 02:45
ENG-N PR
VS
0.79 0:1/4 1.05
01/02 02:45
ENG CN
VS
0.90 0:1/4 0.94
01/02 02:45
ENG Conf
VS
1.02 0:1/4 0.82
01/02 02:45
ENG L2
VS
1.06 3/4:0 0.84
01/02 02:45
ENG CN
VS
0.87 0:1/2 0.97
01/02 02:45
ENG-S CE
VS
1.05 0:1/2 0.75
01/02 02:45
ENG-S PR
VS
0.90 0:1/4 0.90
01/02 02:45
ENG CN
VS
0.92 0:3/4 0.92
01/02 02:45
ENG FAT
VS
0.72 1 :0 1.13
01/02 02:45
ENG Conf
VS
1.00 0:1/4 0.84
01/02 02:45
ENG-N PR
VS
0.98 1 :0 0.83
01/02 02:45
ENG CS
VS
0.74 3/4:0 1.11
01/02 02:45
ENG RYM
VS
0.91 3/4:0 0.93
01/02 02:45
SCOFAC
VS
0.94 1/2:0 0.90
01/02 02:45
Welsh PR
VS
1.85 0:0 0.38
01/02 02:45
ENG RYM
VS
0.86 1/4:0 0.98
01/02 02:45
ENG-S CE
VS
0.80 0:1 1.00
01/02 02:45
ENG FAC
VS
1.11 0:1/4 0.82
01/02 02:45
Welsh PR
VS
0.74 0:2 1.08
01/02 02:45
ENG-S CE
VS
01/02 02:45
ENG FAT
VS
0.87 0:1/4 0.97
01/02 02:45
SCOFAC
VS
0.88 0:0 0.96
01/02 02:45
ENG-N PR
VS
0.79 0:1 1/4 1.05
01/02 02:45
ENG-S CE
VS
0.93 1/4:0 0.88
01/02 02:45
ENG CN
VS
0.84 0:1 1.00
01/02 02:45
GERC
VS
0.99 0:1/4 0.93
01/02 02:45
ENG-S PR
VS
0.80 0:1/2 1.00
01/02 02:45
ENG CN
VS
0.80 0:1 1/4 1.04
01/02 02:45
ENG CN
VS
0.91 1/2:0 0.93
01/02 02:45
FRA D2
VS
0.98 0:0 0.94
01/02 02:45
ENG UD1
VS
0.83 0:1/2 0.98
01/02 02:45
FRA D2
VS
1.23 0:1/4 0.73
01/02 02:45
ENG UD1
VS
1.00 0:1/2 0.80
01/02 02:45
ENG CS
VS
0.95 1/2:0 0.89
01/02 02:45
FRA D2
VS
0.87 0:3/4 1.05
01/02 02:45
ENG UD1
VS
0.80 0:1/4 1.00
01/02 02:45
FRA D2
VS
0.99 0:1/2 0.93
01/02 02:45
FRA D2
VS
0.97 0:1/2 0.95
01/02 02:45
ENG CS
VS
1.11 0:3/4 0.74
01/02 02:45
ENG LCH
VS
1.04 0:1/2 0.88
01/02 02:45
ENG SD1
VS
0.90 0:2 0.90
01/02 02:45
FRA D2
VS
0.80 1/4:0 1.13
01/02 02:45
ENG UD1
VS
1.05 3/4:0 0.75
01/02 02:45
ENG CS
VS
0.93 0:1/2 0.91
01/02 02:45
FRA D2
VS
1.03 0:1/4 0.89
01/02 02:45
ENG CN
VS
0.98 1/4:0 0.86
01/02 02:45
ENG L2
VS
0.82 0:1/4 1.08
01/02 02:45
FRA D2
VS
0.92 1/4:0 1.00
01/02 02:45
ENG RYM
VS
1.14 0:1 0.71
01/02 02:45
ENG CS
VS
0.96 1/4:0 0.88
01/02 02:45
FRA D2
VS
1.11 1/4:0 0.82
01/02 02:45
ENG RL1
VS
0.95 0:1/4 0.85
01/02 02:45
SCO LL
VS
1.00 3/4:0 0.80
01/02 02:45
ENG L2
VS
1.04 0:1/4 0.86
01/02 02:45
FRA D2
VS
0.80 0:3/4 1.13
01/02 02:45
ENG Conf
VS
0.91 1 :0 0.93
01/02 02:45
ENG RYM
VS
0.93 0:1/4 0.91
01/02 02:45
ENG UD1
VS
0.83 0:1/4 0.98
01/02 03:00
ITA C1
VS
0.98 1/4:0 0.82
01/02 03:00
ITA Cup
VS
1.06 0:1/2 0.86
01/02 03:00
ENG LC
VS
0.94 0:1 1/4 0.98
01/02 03:00
CSU20
VS
0.95 0:1/4 0.85
01/02 03:00
ITA C1
VS
0.84 0:1/2 0.96
01/02 03:00
ITA C1
VS
0.75 0:0 1.05
01/02 03:00
MCC
VS
1.00 1 3/4:0 0.80
01/02 03:00
ITA C1
VS
1.02 1/2:0 0.78
01/02 03:00
ITA C1
VS
0.94 0:1 0.86
01/02 03:00
ITA C1
VS
0.94 0:1/4 0.86
01/02 04:00
COL D1
VS
0.91 0:1/2 0.93
01/02 04:15
POR D1
VS
0.98 1 1/2:0 0.94
01/02 05:00
BRA CCX
VS
0.88 1/4:0 0.82
01/02 05:30
CSU20
VS
0.70 0:1 1/4 1.11
01/02 06:00
BRA CE
VS
0.81 0:1/4 0.89
01/02 06:00
Bra PL
VS
0.71 0:0 0.99
01/02 06:00
BRA CE
VS
0.71 1 :0 0.99
01/02 06:05
MEX D2
VS
0.90 0:1/2 0.94

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
31/01 16:00
BDFC
FT
2-2
0.01 1/4:0 4.00
31/01 16:00
BDFC
FT
1-2
0.99 3/4:0 0.77
31/01 15:30
Ind ST
FT
0-1
0.55 0:0 1.50
31/01 15:00
IDN ISL
FT
1-2
0.25 0:0 2.70
31/01 10:05
Mex MFW
FT
2-1
0.55 0:0 1.40
31/01 10:00
Mex MFW
FT
1-3
1.92 0:0 0.36
31/01 08:10
COL D1
FT
1-1
0.69 0:0 1.26
31/01 08:00
Mex MFW
FT
2-0
1.61 0:1/4 0.46
31/01 08:00
ARG RESL
FT
0-1
1.72 0:0 0.38
31/01 07:30
JAM D1
FT
0-1
0.63 0:0 1.14
31/01 06:15
BRA SE
FT
2-0
0.21 0:0 3.25

2Gon.net - Chuyên trang dữ liệu Bongdaso, tỷ lệ kèo nhà cái, kết quả, tỷ số bóng đá và kinh nghiệm cá cược – 2Gon chuyên gửi tới đọc giả những bài bình luận đánh giá chuyên sâu của các chuyên gia Bóng Đá Số như soi kèo chuẩn, nhận định bóng đá và dự đoán bóng đá có tỷ lệ chính xác cao nhất. Ngoài ra 2Gon.net còn cung cập các bài soi kèo phạt góc, tài xỉu, ném biên và hướng dẫn nhiều các soi kèo khác.

2Gon - Tiền thân là trang Bongdaso

2Gon.net ra đời nhằm mang tới cho bạn đọc cái nhìn tổng quan nhất trước mỗi trận đấu. Thế mạnh của 2Gon.net là cập nhật đầy đủ tỷ số như trang bongdaso trước kia, ngoài ra còn có kết quả, BXH, tỷ lệ kèo, lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai. 

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá, 2Gon.net sẽ gửi tới bạn đọc mọi thông tin như trang Bóng Đá Số gốc: tin chuyển nhượng, tin bên lề, tin hậu trường bóng đá và các tin tức liên quan tới trận đấu. Mọi tin tức có thể ảnh hưởng tới kết quả trận đấu đều được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất.

Dữ liệu Bongdaso nổi bật tại 2Gon

Bảng xếp hạng bóng đá của nhiều giải đấu 

Truy cập vào kênh thông tin 2Gon.net giới đầu tư sẽ có những thông tin bóng đá trong và quốc tế chuẩn nhất. Đặc biệt, thông tin về bảng xếp hạng của bộ môn thể thao vua. Mọi dữ liệu đều trùng khớp với trang Bóng Đá Số 12 gốc.

BXH bóng đá được cập nhật theo thời gian thực, có kết quả là sẽ ảnh hưởng tới kết quả trận đấu, vì vậy BXH bóng đá cũng thay đổi tức thì. Bạn đọc có thể theo dõi bảng xếp hạng bóng đá hôm nay tại: https://2gon.net/bang-xep-hang

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay cập nhật liên tục

2Gon cập nhật hàng ngày lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai. Ngay cả các giải đấu chính cũng có lịch thi đấu từ rất sớm. Ví dụ như các giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Cup C1, Euro đều có lịch thi đấu từ rất sớm, có khi cả vài tháng.

Ngoài lịch thi đấu các giải đấu trên thì 2Gon cũng gửi tới các fan hâm mộ bóng đá lịch thi đấu các giải khác như World Cup, Euro, AFF Cup, SEA Games, Asian Cup,...

Tỷ lệ kèo nhà cái chính xác

Đội ngũ chuyên gia của Bóng Đá Số sẽ luôn mang đến những thông tin tỷ lệ kèo nhà cái sớm nhất đến với người chơi. Bảng tỷ lệ kèo sẽ cập nhật diễn biến biến động kèo thông qua chỉ số để giới đầu tư có thể xác định chính xác các thông tin quan trọng và rút ra được kết quả đặt cược chính xác nhất.

Đặc biệt tỷ lệ kèo nhà cái cũng cập nhật từ rất sớm, với những người chơi cá cược có kinh nghiệm thì có thể theo dõi biến động odds từ sớm để đưa ra nhận định cho chính mình.

Kết quả bóng đá nhanh nhất từ Bóng Đá Số

Những thông tin về kết quả bóng đá trực tuyến luôn được cập nhật nhanh chóng theo từng trận đấu nên người chơi sẽ có thời gian để đưa ra những nhận định kèo chuẩn xác nhất. Kqbd hôm nay được cập nhật nhanh nhất theo thời gian thi đấu thực của từng trận đấu. 

Với những trận đấu đang diễn ra hoặc vừa đá xong thì 2Gon cũng cập nhật đầy đủ, kể cả các giải cỏ (giải đấu nhỏ) ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ,... Kết quả bóng đá hôm nay và tối qua đều đầy đủ từ hệ thống dữ liệu Bongdaso, Bongdaso66 và Bongdaso12. 

Nhận định bóng đá - Dự đoán bóng đá chính xác

Với mục đích gửi tới bạn đọc các bài phân tích chuyên sâu chât lượng nhất, đội ngũ chuyên gia của 2Gon luôn giành nhiều tâm huyết để phân tích, nghiên cứu và tìm tòi ra các tỷ lệ kèo dễ ăn nhất để gửi tới bạn đọc thông qua các bài viết soi kèonhận định bóng đá.

Đồng hành cùng 2Gon.net là đội ngũ CTV và chuyên gia Bóng Đá Số hàng đầu trong giới soi kèo bóng đá, nên những bài viết nhận định kèo bóng đá của Bongdaso 2Gon luôn ở mức độ chuẩn xác cao. Những thông tin này sẽ được 2Gon.net cập nhật và tham khảo, tổng hợp từ những nguồn tin uy tín, các chỉ số thống kê trong từng trận đấu, hoặc tin mật của các đội bóng để tổng hợp rồi phân tích mới đưa ra kết quả cuối cùng. Mọi thông tin được các chuyên gia Bóng Đá Số đưa ra rất chi tiết.

Tin tức Bongdaso cập nhật sớm nhất

Tin tức Bóng Đá Số hôm nay như tin chuyển nhượng, lịch trực tiếp bóng đá, thông tin nhà cái, tin tức thể thao bóng đá, video bóng đá đều được 2Gon cập nhật đầy đủ và không bỏ lọt bất kỳ tin tức thể thao bóng đá quan trọng nào.

Ngay cả những tin hậu trường bóng đá, tin tức bên bề cũng được 2Gon.net gửi tới bạn đọc nhanh nhất và chi tiết nhất giống như bản gốc Bongdaso trước kia.

Back to top