2Gon - Dữ liệu Bongdaso, tỷ lệ Bóng Đá Số trực tuyến

2Gon - Dữ liệu Bongdaso trực tuyến, tỷ lệ bóng đá, tỷ số bóng đá, kết quả, nhận định, soi kèo, tin tức Bóng Đá Số nhanh nhất hôm nay.

TỶ SỐ BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN HÔM NAY

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
07/12 19:00
MNE D1
78'
0-3
0.53 1/4:0 1.29
07/12 19:00
MNE D1
87'
0-0
0.94 0:3/4 0.76
07/12 19:00
MNE D1
90'
1-1
1.44 0:0 0.45
07/12 19:00
SER U19
86'
2-0
0.72 0:0 1.04
07/12 19:00
ROMC
88'
0-4
0.92 0:0 0.92
07/12 19:00
SER U19
81'
0-1
1.05 0:1/4 0.71
07/12 19:05
INT CF
79'
1-0
1.17 0:1/4 0.75
07/12 19:30
EGY D2
49'
2-0
07/12 19:30
TTLd
55'
0-0
1.26 0:1/4 0.59
07/12 19:30
Gre Atr Cup
54'
2-2
0.95 0:1/4 0.85
07/12 19:30
EGY D2
49'
0-0
0.75 0:1/4 1.05
07/12 19:30
Gre Atr Cup
52'
1-0
0.90 0:1 0.90
07/12 19:30
Gre Atr Cup
54'
1-0
1.08 0:0 0.73
07/12 19:30
EGY D2
49'
1-0
0.71 0:0 1.09
07/12 19:30
Gre Atr Cup
51'
0-2
1.10 0:0 0.70
07/12 19:30
TTLd
59'
0-1
0.71 0:1/4 1.09
07/12 19:30
TTLd
49'
1-0
0.99 0:1/4 0.81
07/12 19:30
Gre Atr Cup
55'
0-0
0.68 1/4:0 1.15
07/12 19:30
Gre Atr Cup
49'
1-1
0.95 0:0 0.85
07/12 19:35
UAE
HT
3-1
1.04 0:1 0.86
07/12 19:40
Gre Atr Cup
HT
3-1
1.00 0:3/4 0.80
07/12 19:40
OMA PL
HT
1-0
0.68 1/4:0 1.19
07/12 19:45
EGY D2
HT
1-0
0.99 0:1/2 0.91
07/12 19:45
EGY D2
HT
1-0
1.02 0:0 0.88
07/12 19:45
UAE
HT
1-0
0.86 0:1 1/4 1.04
07/12 20:00
UPL
44'
0-0
0.90 1/4:0 0.90
07/12 20:00
GRE D2
44'
0-0
0.81 0:1/4 0.95
07/12 20:00
UPL
44'
0-0
0.64 0:0 1.13
07/12 20:00
UPL
44'
2-0
1.04 0:1 0.72
07/12 20:00
Tanzania D1
43'
0-1
0.72 0:1/2 1.04
07/12 20:00
TZA WL
45'+
0-1
0.78 0:0 1.03
07/12 20:00
BI PL
44'
0-0
0.85 1/2:0 0.95
07/12 20:00
GRE D2
44'
0-1
0.98 1 :0 0.78
07/12 20:00
INT CF
40'
1-2
0.79 0:1/4 1.12
07/12 20:00
SER U19
36'
0-0
0.73 0:3/4 1.03
07/12 20:00
MOZ CUP
45'
1-1
0.93 1/4:0 0.88
07/12 20:00
ETH PR
45'
0-1
0.97 0:0 0.79
07/12 20:05
OMA PL
39'
1-1
0.76 0:3/4 1.08
07/12 20:30
IND D1
14'
0-0
0.83 0:3/4 1.01
07/12 20:30
ITA S4
13'
0-0
0.89 0:0 0.95
07/12 20:30
ITA S4 CUP
14'
0-0
0.86 3/4:0 0.98
07/12 20:30
ITA S4 CUP
12'
0-0
0.89 0:3/4 0.95
07/12 20:30
FRA U19
13'
0-1
0.94 0:1 3/4 0.90
07/12 20:30
ITA PRO LC
13'
0-0
0.88 1/4:0 0.96
07/12 20:30
ITA S4 CUP
13'
0-0
0.98 0:1/4 0.86
07/12 20:30
ITA S4 CUP
14'
0-0
1.03 1/4:0 0.81
07/12 20:30
INT CF
14'
0-0
1.05 0:0 0.85
07/12 20:30
ITA S4 CUP
14'
0-0
1.01 0:1/2 0.83
07/12 20:30
ITA PRO LC
15'
0-0
1.03 0:1/4 0.81
07/12 20:30
ITA S4 CUP
15'
0-0
0.97 1/2:0 0.87
07/12 20:30
ITA S4 CUP
12'
1-0
0.77 1/4:0 1.07
07/12 20:30
ITA S4 CUP
14'
0-0
0.82 1/2:0 1.02
07/12 21:00
MNE D1
VS
0.79 3/4:0 0.97
07/12 21:00
ALG D1
VS
0.89 0:0 0.95
07/12 21:00
ALG D1
VS
0.69 0:0 1.17
07/12 21:00
DEN RL
VS
1.09 0:0 0.71
07/12 21:00
ALG D1
VS
0.87 1/2:0 0.97
07/12 21:00
ALG D1
VS
0.70 0:3/4 1.16
07/12 21:00
SLO D1
VS
0.91 0:1 0.93
07/12 21:00
ALG D1
VS
0.78 0:0 1.06
07/12 21:00
ALG D1
VS
0.84 0:3/4 1.00
07/12 21:00
ITA S4 CUP
VS
0.84 1/4:0 0.96
07/12 21:00
SER U19
VS
0.88 0:1 1/4 0.88
07/12 21:30
INT CF
VS
0.83 1/2:0 0.98
07/12 21:30
BHR D1
VS
0.88 1 :0 1.00
07/12 22:00
GEO C
VS
07/12 22:00
Spain D4
VS
07/12 22:00
ROMC
VS
1.05 1/2:0 0.75
07/12 22:00
EGY D2
VS
0.87 1 1/4:0 1.01
07/12 22:00
ROMC
VS
0.72 0:1/2 1.08
07/12 22:00
ALG D1
VS
0.90 0:3/4 0.94
07/12 22:00
ROMC
VS
0.85 1/2:0 0.95
07/12 22:00
NGA WL
VS
0.68 0:1/4 1.15
07/12 22:10
OMA PL
VS
0.74 0:3/4 1.11
07/12 22:30
UAE
VS
0.81 0:0 1.03
07/12 22:30
ICPD D1
VS
1.08 0:1/4 0.73
07/12 22:30
BHR D1
VS
0.83 0:1 1/4 1.05
07/12 22:59
MNE D1
VS
0.72 1/2:0 1.04
07/12 22:59
RWA D1
VS
1.03 1/2:0 0.78
07/12 22:59
INT CF
VS
1.08 1 :0 0.76
07/12 22:59
INT CF
VS
0.82 0:1/2 1.02
07/12 22:59
ITA S4 CUP
VS
0.70 0:3/4 1.11
07/12 23:30
SLO D1
VS
1.21 0:0 0.66
07/12 23:30
INT CF
VS
1.03 1 1/4:0 0.81
07/12 23:30
SEN D1
VS
0.85 0:3/4 0.95
07/12 23:30
SEN D1
VS
0.80 0:0 1.00
07/12 23:30
HOL RE
VS
0.83 0:1 0.98
07/12 23:30
SEN D1
VS
0.70 0:0 1.10
07/12 23:30
SEN D1
VS
0.80 0:3/4 1.00
07/12 23:30
SEN D1
VS
0.78 0:0 1.03
07/12 23:30
SEN D1
VS
07/12 23:30
SEN D1
VS
07/12 23:30
SEN D2
VS
0.85 0:1/2 0.95
07/12 23:30
SEN D2
VS
1.03 0:3/4 0.78
08/12 00:00
SPDRFEF
VS
08/12 00:00
INT CF
VS
0.90 0:1 0.94
08/12 00:00
INT CF
VS
0.82 0:3/4 1.02
08/12 00:00
AYC U17
VS
08/12 00:00
ITA PRO LC
VS
1.03 0:1/4 0.81
08/12 00:00
ISR LATTC
VS
0.84 1/4:0 1.00
08/12 00:00
EGY D2
VS
0.95 1/2:0 0.93
08/12 00:00
ALG D1
VS
0.56 1/4:0 1.38
08/12 00:00
SPDRFEF
VS
08/12 00:00
SPDRFEF
VS
08/12 00:00
SPDRFEF
VS
08/12 00:00
SPDRFEF
VS
08/12 00:00
SPDRFEF
VS
08/12 00:00
INT CF
VS
0.66 0:3 1.21
08/12 00:00
SPDRFEF
VS
08/12 00:00
SPDRFEF
VS
08/12 00:00
SPDRFEF
VS
08/12 00:30
BHR D1
VS
0.89 0:0 0.99
08/12 00:30
ISR D2
VS
1.31 0:0 0.60
08/12 00:30
ISR D2
VS
1.06 0:1/4 0.78
08/12 00:30
ISR D2
VS
0.97 1/2:0 0.87
08/12 00:30
ISR D2
VS
0.68 0:3/4 1.19
08/12 00:30
ISR D2
VS
0.57 0:0 1.36
08/12 00:45
UEFA WUC
VS
0.95 1/4:0 0.81
08/12 00:45
UEFA WUC
VS
0.86 0:4 1/4 0.90
08/12 00:45
ISR LATTC
VS
1.03 0:1/4 0.81
08/12 00:45
INT CF
VS
0.98 1 1/4:0 0.86
08/12 01:00
SPDRFEF
VS
0.62 0:1/4 1.21
08/12 01:00
SPDRFEF
VS
0.77 0:3/4 1.03
08/12 01:00
INT CF
VS
1.11 1 1/4:0 0.66
08/12 01:00
ISR LATTC
VS
0.87 0:1 1/4 0.97
08/12 01:00
ITA PRO LC
VS
0.92 0:1/4 0.92
08/12 01:00
ROMC
VS
1.00 0:0 0.80
08/12 01:00
ICPD D1
VS
08/12 01:00
ROMC
VS
0.71 1/4:0 1.09
08/12 01:00
ALB SC
VS
1.02 0:1/4 0.74
08/12 01:00
GER OBW
VS
0.79 0:0 0.91
08/12 01:00
SPA D2
VS
0.84 0:3/4 1.08
08/12 01:00
GER LS
VS
0.94 0:0 0.90
08/12 01:00
SPA D2
VS
1.07 0:0 0.85
08/12 01:15
ISR LATTC
VS
1.03 0:3/4 0.81
08/12 01:30
GER Bbe
VS
08/12 01:30
Spain D4
VS
08/12 01:30
PORLC
VS
0.91 0:1/4 0.99
08/12 02:00
Spain D4
VS
0.83 1/4:0 0.93
08/12 02:00
INT CF
VS
0.85 1/2:0 0.99
08/12 02:00
ENG CWCUP
VS
0.95 0:1 1/2 0.85
08/12 02:00
ENG CWCUP
VS
0.83 1 3/4:0 0.98
08/12 02:00
ICE PSC
VS
0.80 0:1 1.00
08/12 02:00
PLI CUP
VS
1.00 1/2:0 0.80
08/12 02:30
ITA D2
VS
1.06 0:1/4 0.86
08/12 02:30
WAL FAWC
VS
0.80 0:1 1.00
08/12 02:30
WAL FAWC
VS
1.00 0:1 1/4 0.80
08/12 02:30
WAL FAWC
VS
0.83 0:3/4 0.98
08/12 02:30
ENG CN
VS
0.91 0:1/4 0.93
08/12 02:30
ENG CWCUP
VS
0.80 2 :0 1.00
08/12 02:30
ITA S4 CUP
VS
0.94 1/2:0 0.86
08/12 02:30
WAL FAWC
VS
0.83 0:1/2 0.98
08/12 02:30
WAL FAWC
VS
0.80 1/4:0 1.00
08/12 02:30
AYC U17
VS
08/12 02:30
WAL FAWC
VS
0.93 0:3/4 0.88
08/12 02:45
ENG FAC
VS
0.92 0:1/4 0.92
08/12 02:45
ENG-S PR
VS
08/12 02:45
ENG RYM
VS
0.89 0:1/4 0.95
08/12 02:45
ENG-S PR
VS
0.81 0:1 1/4 1.03
08/12 02:45
ENG RYM
VS
0.97 0:0 0.87
08/12 02:45
ENG SD1
VS
0.85 0:1 1/2 0.95
08/12 02:45
SCO LL
VS
0.90 0:1 0.90
08/12 02:45
ENG-S PR
VS
0.94 0:1/4 0.90
08/12 02:45
SCO LL
VS
08/12 02:45
SCO LL
VS
08/12 02:45
SCO LL
VS
08/12 02:45
Ire LSL
VS
0.75 0:1/4 1.05
08/12 02:45
SCO LL
VS
0.93 1 :0 0.88
08/12 02:45
WAL FAWC
VS
0.88 0:2 0.93
08/12 03:00
SPDRFEF
VS
0.98 0:1 1/4 0.82
08/12 03:00
SPDRFEF
VS
0.94 0:0 0.86
08/12 03:00
UEFA WUC
VS
1.02 1 3/4:0 0.74
08/12 03:00
SPDRFEF
VS
0.84 0:1/2 0.96
08/12 03:00
SPDRFEF
VS
0.88 1/4:0 0.92
08/12 03:00
UEFA WUC
VS
0.87 0:1 1/4 0.89
08/12 03:00
SPA D2
VS
1.03 0:1/4 0.89
08/12 03:00
SPDRFEF
VS
0.77 0:1/2 1.03
08/12 03:00
SPDRFEF
VS
0.79 0:1/4 1.01
08/12 03:30
PORLC
VS
0.87 1 1/4:0 1.03
08/12 04:00
GUA RL
VS
1.05 0:1/4 0.75
08/12 07:00
COL D1
VS
0.97 0:1/4 0.87
08/12 07:30
BRA SPWL
VS
0.83 1/4:0 0.98

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
07/12 13:00
BRA SPWL
FT
1-3
1.05 0:0 0.75
07/12 13:00
BRA SPWL
FT
2-2
1.69 0:0 0.43
07/12 13:00
BRA SPWL
FT
0-3
0.04 1/4:0 5.00
07/12 13:00
BRA SPWL
FT
2-1
0.42 0:0 1.72
07/12 13:00
BRA SPWL
FT
0-1
0.76 0:0 1.08
07/12 13:15
BRA SPWL
FT
2-2
07/12 14:00
BRA SPWL
FT
0-14
0.95 1/4:0 0.85
07/12 15:00
BRA SPWL
FT
2-2
0.04 1/4:0 5.00
07/12 15:15
BRA SPWL
FT
0-2
0.86 0:0 0.98
07/12 16:00
BRA SPWL
FT
2-1
0.23 0:0 2.12
07/12 16:00
BRA SPWL
FT
1-0
1.78 0:0 0.32
07/12 16:00
BRA SPWL
FT
0-0
1.72 0:0 0.34
07/12 16:05
BRA SPWL
FT
3-0
0.39 0:0 1.58
07/12 17:00
BRA SPWL
FT
2-4
1.85 0:0 0.40
07/12 17:00
BRA SPWL
FT
3-1
0.39 0:0 1.81
07/12 17:00
BRA SPWL
FT
5-1
0.21 0:0 2.22
07/12 17:00
BRA SPWL
FT
1-0
0.31 0:0 1.81
07/12 17:00
BRA SPWL
FT
1-2
1.16 0:0 0.62
07/12 18:00
BRA SPWL
FT
3-1
1.20 0:0 0.63
07/12 18:00
BRA SPWL
FT
2-2
0.55 0:0 1.49
07/12 18:00
BRA SPWL
FT
1-1
0.25 0:0 2.43
07/12 18:00
BRA SPWL
FT
5-4
07/12 18:00
BRA SPWL
FT
0-1
07/12 18:15
BRA SPWL
FT
0-3
1.14 0:0 0.71
07/12 18:30
BRA SPWL
FT
0-7
0.45 1/4:0 1.68
07/12 18:35
BRA SPWL
FT
1-1
0.34 0:0 1.72
07/12 19:00
BRA SPWL
FT
2-3
0.43 1/4:0 1.69

2Gon.net - Chuyên trang dữ liệu Bongdaso, tỷ lệ kèo nhà cái, kết quả, tỷ số bóng đá và kinh nghiệm cá cược – 2Gon chuyên gửi tới đọc giả những bài bình luận đánh giá chuyên sâu của các chuyên gia Bóng Đá Số như soi kèo chuẩn, nhận định bóng đá và dự đoán bóng đá có tỷ lệ chính xác cao nhất. Ngoài ra 2Gon.net còn cung cập các bài soi kèo phạt góc, tài xỉu, ném biên và hướng dẫn nhiều các soi kèo khác.

2Gon - Tiền thân là trang Bongdaso

2Gon.net ra đời nhằm mang tới cho bạn đọc cái nhìn tổng quan nhất trước mỗi trận đấu. Thế mạnh của 2Gon.net là cập nhật đầy đủ tỷ số như trang bongdaso trước kia, ngoài ra còn có kết quả, BXH, tỷ lệ kèo, lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai. 

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá, 2Gon.net sẽ gửi tới bạn đọc mọi thông tin như trang Bóng Đá Số gốc: tin chuyển nhượng, tin bên lề, tin hậu trường bóng đá và các tin tức liên quan tới trận đấu. Mọi tin tức có thể ảnh hưởng tới kết quả trận đấu đều được cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất.

Dữ liệu Bongdaso nổi bật tại 2Gon

Bảng xếp hạng bóng đá của nhiều giải đấu 

Truy cập vào kênh thông tin 2Gon.net giới đầu tư sẽ có những thông tin bóng đá trong và quốc tế chuẩn nhất. Đặc biệt, thông tin về bảng xếp hạng của bộ môn thể thao vua. Mọi dữ liệu đều trùng khớp với trang Bóng Đá Số 12 gốc.

BXH bóng đá được cập nhật theo thời gian thực, có kết quả là sẽ ảnh hưởng tới kết quả trận đấu, vì vậy BXH bóng đá cũng thay đổi tức thì. Bạn đọc có thể theo dõi bảng xếp hạng bóng đá hôm nay tại: https://2gon.net/bang-xep-hang

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay cập nhật liên tục

2Gon cập nhật hàng ngày lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai. Ngay cả các giải đấu chính cũng có lịch thi đấu từ rất sớm. Ví dụ như các giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Cup C1, Euro đều có lịch thi đấu từ rất sớm, có khi cả vài tháng.

Cuối năm nay World Cup 2022 sẽ khởi tranh tại Qatar, chính vì vậy lịch thi đấu World Cup 2022 cũng đã được 2Gon cập nhật ngay từ hôm nay tại link: https://2gon.net/lich-thi-dau/world-cup. Bạn đọc có thể theo dõi LTĐ World Cup ngay từ hôm nay.

Tỷ lệ kèo nhà cái chính xác

Đội ngũ chuyên gia của Bóng Đá Số sẽ luôn mang đến những thông tin tỷ lệ kèo nhà cái sớm nhất đến với người chơi. Bảng tỷ lệ kèo sẽ cập nhật diễn biến biến động kèo thông qua chỉ số để giới đầu tư có thể xác định chính xác các thông tin quan trọng và rút ra được kết quả đặt cược chính xác nhất.

Đặc biệt tỷ lệ kèo nhà cái cũng cập nhật từ rất sớm, với những người chơi cá cược có kinh nghiệm thì có thể theo dõi biến động odds từ sớm để đưa ra nhận định cho chính mình.

Kết quả bóng đá nhanh nhất từ Bóng Đá Số

Những thông tin về kết quả bóng đá trực tuyến luôn được cập nhật nhanh chóng theo từng trận đấu nên người chơi sẽ có thời gian để đưa ra những nhận định kèo chuẩn xác nhất. Kqbd hôm nay được cập nhật nhanh nhất theo thời gian thi đấu thực của từng trận đấu. 

Với những trận đấu đang diễn ra hoặc vừa đa xong thì 2Gon cũng cập nhật đầy đủ, kể các các giải cỏ (giải đấu nhỏ) ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ,... Kết quả bóng đá hôm nay và tối qua đều đầy đủ từ hệ thống dữ liệu bóng đá số. Hãy theo dõi kết quả bóng đá hôm nay ngay từ bây giờ tại đường dẫn: https://2gon.net/ket-qua-bong-da.

Nhận định bóng đá - Dự đoán bóng đá chính xác

Với mục đích hoạt động phi lợi nhuận, 2Gon luôn mang đến những nhận định bóng đá và soi kèo bóng đá hôm nay thơm nhất để gửi đến cho giới đầu tư trước khi đặt cửa giành thắng lợi.

Đồng hành cùng 2Gon.net là đội ngũ CTV và chuyên gia Bóng Đá Số hàng đầu trong giới soi kèo bóng đá, nên những bài viết nhận định kèo bóng đá của Bongdaso luôn ở mức độ chuẩn xác cao. Những thông tin này sẽ được 2Gon.net cập nhật và tham khảo, tổng hợp từ những nguồn tin uy tín, các chỉ số thống kê trong từng trận đấu, hoặc tin mật của các đội bóng để tổng hợp rồi phân tích mới đưa ra kết quả cuối cùng. Mọi thông tin được các chuyên gia Bóng Đá Số đưa ra rất chi tiết.

Tin tức Bongdaso cập nhật sớm nhất

Tin tức Bóng Đá Số hôm nay như tin chuyển nhượng, lịch trực tiếp bóng đá, thông tin nhà cái, tin tức thể thao bóng đá, video bóng đá đều được 2Gon cập nhật đầy đủ và không bỏ lọt bất kỳ tin tức thể thao bóng đá quan trọng nào.

Ngay cả những tin hậu trường bóng đá, tin tức bên bề cũng được 2Gon.net gửi tới bạn đọc nhanh nhất và chi tiết nhất giống như bản gốc Bongdaso trước kia.

Back to top