kết quả bóng đá UEFA Nations League

Chọn Mùa Giải
UEFA Nations League
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
28/09 01:45
UEFA NL
FT
2-1
0.73 0:0 1.23
28/09 01:45
UEFA NL
FT
0-2
0.89 0:0 1.03
28/09 01:45
UEFA NL
FT
3-2
4.00 0:1/4 0.15
28/09 01:45
UEFA NL
FT
3-1
0.40 0:0 2.08
28/09 01:45
UEFA NL
FT
5-1
0.30 0:0 2.63
28/09 01:45
UEFA NL
FT
0-1
0.78 0:0 1.16
28/09 01:45
UEFA NL
FT
0-0
0.53 0:0 1.63
28/09 01:45
UEFA NL
FT
1-1
0.41 0:0 1.96
28/09 01:45
UEFA NL
FT
1-1
0.42 0:0 2.00
27/09 01:45
UEFA NL
FT
0-2
1.20 0:0 0.75
27/09 01:45
UEFA NL
FT
0-1
1.31 0:0 0.66
27/09 01:45
UEFA NL
FT
0-2
3.44 0:0 0.19
27/09 01:45
UEFA NL
FT
Anh Anh
3-3
0.77 0:0 1.17
27/09 01:45
UEFA NL
FT
0-4
3.84 0:0 0.18
27/09 01:45
UEFA NL
FT
4-1
0.84 0:0 1.08
27/09 01:45
UEFA NL
FT
1-2
2.27 0:0 0.36
26/09 01:45
UEFA NL
FT
1-0
0.46 0:0 1.85
26/09 01:45
UEFA NL
FT
0-1
0.69 0:0 1.29
26/09 01:45
UEFA NL
FT
Áo Áo
1-3
1.21 0:0 0.74
26/09 01:45
UEFA NL
FT
2-1
2.56 0:0 0.31
26/09 01:45
UEFA NL
FT
1-0
1.16 0:0 0.78
26/09 01:45
UEFA NL
FT
2-0
1.40 0:0 0.63
25/09 22:59
UEFA NL
FT
1-1
5.00 0:1/4 0.12
25/09 22:59
UEFA NL
FT
3-0
0.16 0:0 3.84
25/09 20:00
UEFA NL
FT
1-1
1.63 0:0 0.53
25/09 20:00
UEFA NL
FT
2-0
0.09 0:0 5.88
25/09 01:45
UEFA NL
FT
4-1
0.61 0:0 1.44
25/09 01:45
UEFA NL
FT
1-0
3.57 0:0 0.20
25/09 01:45
UEFA NL
FT
0-4
1.75 0:0 0.49
25/09 01:45
UEFA NL
FT
2-1
1.03 0:0 0.89
25/09 01:45
UEFA NL
FT
1-2
0.29 0:0 2.70
25/09 01:45
UEFA NL
FT
2-1
0.75 0:0 1.20
24/09 22:59
UEFA NL
FT
2-1
0.74 0:0 1.21
24/09 22:59
UEFA NL
FT
2-1
1.51 0:0 0.58
24/09 20:00
UEFA NL
FT
0-5
2.56 0:0 0.31
24/09 01:45
UEFA NL
FT
1-0
Anh Anh
1.19 0:0 0.76
24/09 01:45
UEFA NL
FT
1-0
0.93 0:0 0.99
24/09 01:45
UEFA NL
FT
0-1
0.31 0:0 2.56
24/09 01:45
UEFA NL
FT
5-1
4.00 0:1/4 0.17
24/09 01:45
UEFA NL
FT
1-1
1.29 0:0 0.69
23/09 22:59
UEFA NL
FT
2-0
1.09 0:0 0.83
23/09 22:59
UEFA NL
FT
2-1
0.31 0:0 2.43
23/09 01:45
UEFA NL
FT
1-1
1.35 0:0 0.66
23/09 01:45
UEFA NL
FT
0-2
1.23 0:0 0.73
23/09 01:45
UEFA NL
FT
2-1
0.92 0:0 1.00
23/09 01:45
UEFA NL
FT
0-2
1.42 0:0 0.62
23/09 01:45
UEFA NL
FT
2-1
0.26 0:0 2.94
23/09 01:45
UEFA NL
FT
3-3
0.29 0:0 2.70
23/09 01:45
UEFA NL
FT
1-2
0.20 0:0 3.57
23/09 01:45
UEFA NL
FT
2-0
Áo Áo
0.47 0:0 1.81
22/09 22:59
UEFA NL
FT
1-2
0.38 0:0 2.17
22/09 21:00
UEFA NL
FT
2-1
0.75 0:0 1.20
22/09 01:45
UEFA NL
FT
3-0
0.57 0:0 1.53
15/06 01:45
UEFA NL
FT
0-1
1.08 0:0 0.84
15/06 01:45
UEFA NL
FT
5-2
0.60 0:0 1.47
15/06 01:45
UEFA NL
FT
3-2
0.82 0:0 1.11
15/06 01:45
UEFA NL
FT
0-2
4.34 0:0 0.15
15/06 01:45
UEFA NL
FT
Anh Anh
0-4
0.51 0:0 1.63
15/06 01:45
UEFA NL
FT
2-2
0.30 0:0 2.63
15/06 01:45
UEFA NL
FT
1-1
0.77 0:0 1.17

Kết quả UEFA Nations League 2021/2022

Kết quả bóng đá UEFA Nations League vòng 2023 được cập nhật nhanh chính xác nhất. Xem tỷ số Kqbd UEFA Nations League năm 2022 tối đêm qua và rạng sáng nay chuẩn xác nhất.

Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem các thông tin khác như Kèo bóng đá - Lịch thi đấu - Bảng xếp hạng được cập nhật liên tục trên bongdaso.net.

Back to top